Hiển thị tất cả 12 kết quả

Bán chạy nhất

Rút lông định hình 100gr

3.600.000 
Giảm giá!

Bán chạy nhất

Thô loại 1 100gr

2.700.000 

Bán chạy nhất

Tinh chế 1 lớp sợi 100gr

3.200.000 

Bán chạy nhất

Tinh chế 2 lớp sợi 100gr

3.400.000 
Giảm giá!

Yến sào Tây Nguyên

Tinh chế chân lớn 100gr

3.500.000 
Giảm giá!

Yến sào Tây Nguyên

Tinh chế chân nhí 100gr

3.000.000 
Giảm giá!
3.450.000 
Giảm giá!

Yến sào Tây Nguyên

tinh chế rút lông sương 100gr

3.700.000 
Giảm giá!

Bán chạy nhất

Tinh chế sợi ngắn 100gr

3.000.000 

Bán chạy nhất

Tinh chế vun baby 100gr

2.700.000 
Giảm giá!
2.800.000 
Giảm giá!

Yến sào Tây Nguyên

Yến tinh chế loại 1

3.400.000